Toprak solucanları halkalı solucanlar olarakda bilinir.Segmentleri dıştan belirgin olarak görülen bir omurgasız hayvanlar sınıfıdır. Deniz tatlı su ve karalarda yaşarlar. Vücut uzun ve segmentlidir.Vücut segmentleri septum adı verilen bölmelerle birbirinden ayrılmıştır.Baş bölgesine prostomium uca ise pigidium adı verilir.Toprak solucanları bir çok türe ayrılmıştır aralarından en iyisi ise Kırmızı Kaliforniya Solucanı (Eisenia Fetida) ‘ dır.
Eisenia Fetida (Kırmızı Kaliforniya Solucanı):

Organik malzeme kompostlama’da en iyi solucanlar Eisenia Fetidasolucanlarıdır sebebi ise daha hızlı daha verimli olmaları ve daha çabuk üremeleri vücutlarında bulunan solom sıvısı ile toprağı zenginleştirmelerinden kaynaklanır.Sıradan toprak solucanlarından daha verimli ve daha iyidirler.

Bu solucanlar toprağın üst kısmına daha yakın yaşarlar çünkü besini hemen elde eder öğütürler besine yakın olmak için toprağın üst kısmına yakın bölgelerde yaşarlar ciltleri çok hassastır. 40°C düşük sıcaklıklarda yaşayabilirler en düşük 0°C sıcaklıkta yaşarlar Kırmızı Kaliforniya Solucanlarının en iyi üretim yaptığı sıcaklık ise 17-20°C arasındadır 7°C altında ki sıcaklıklarda üretim yapmazlar.

Solucanların karakteristik özelliklerine değinirsek ;

  • Koyu kırmızı renktedirler.
  • Derileri sayesinde nefes alırlar.
  • Günde ortalama 1 gr mama tüketirler.
  • Güneş ışığını sevmezler ve doğrudan aldıkları taktirde kısa bir süre içerisinde ölürler.
  • Uygun şartlar sağlandığında ortalama 5 yıl yaşayabilirler.
  • Her bir solucan yılda ortalama 1500 yumurta (koza) bırakır.
  • Solucanlar çift cinsiyetlidir (hermafrodit) ve her biri gübre üretimi yapar.
  • 4000 solucan günde ortalama 2 kg. humus (gübre) üretir.

Her toprak solucanında olduğu gibi segmentlerden (boğumlardan) oluşurlar.Yetişkin bir solucanda ortalama 95-110 arasında segment bulunmaktadır.Vücut şekilleri içlerinde bulunan sıvı ile alınır sıvının yaptığı basınç sonucu solucanlar şekillerini alırlar. Yetişkin bir solucanda 24-32. boğumları arasında 7-9 adet kuşak şeklinde kalınlaşmış çizgiler görülür bu kısım yumurta kozasının oluşumu içindir.Bu hayvanlar çift cinsli olduğundan iki adet cinsel organa sahiptirler erkeklik organı vücudun hemen altında kanca şeklindedir. Dişilik organı ise sırtın üstüne yakın bir mesafededir.
Faydaları Nelerdir :

Eisenia Fetida türünün sadece öğütücü halinden değil etinden’de yararlanılabilir içeriğinde ki solom sıvısı bitkilerde iyileştirici düzenleyici koruyucu ve besleyici yapıya sahiptir böylelikle hayvancılık sektörü için çok değerli bir besin kaynağı olmuştur. Balık çiftliklerinin ve Tavuk çiftliklerinin yem tercihi olmuştur aynı zamanda Eisenia Fetida’nın içeriğinde ki solom sıvısı kozmetik ürünlerinde’de kullanılıyor bu sıvı vücudu gergin dinç daha genç ve kuvvetli tutmakta yardımcı oluyor aynı zamanda ufak yaraların iyileşmesinde’de faydası bulunan yanıklara iyi gelen tıbbi bir kür olarak da kullanılabilen bir sıvıdır.

Solom sıvısı solucanların tükettiği besinlere solucanın öğütme esnasında gübreye bulaşır ve humus elde edilir böylece içeriğinde hayvan gübresi ve diğer doğal maddeler bulunan kompost faydalı bakteriler ve mineraller ile değerlenmiş olur toprağa daha çok katkıda bulunur.Solucan gübresi kullanılarak toprağı canlandırabilir daha sağlıklı besinler üretebiliriz.

Kırmızı kaliforniya solucanlarının beslendiği kompostlar hazırlanırken ortaya çıkan metan gazı yakıt olarak kullanılabilir elektriğe çevrilebilir bir enerji kaynağıdır.Aynı zamanda bize bir yakıt enerji sağlamaktadırlar.
Üreme :

Kırmızı kaliforniya solucanları çift cinsiyetlidir.Her solucan üreme özelliğine sahiptir. Vücutlarının 9-12. boğumları arasında çiftler halinde erkek ve dişi genital üreme organı deliği vardır.Erkeklik organı kanca şeklinde olup dişilik organı ise sırt bölgesine yakın bulunmaktadır.Ancak üremek için bir eşe ihtiyaç duyarlar. Her solucan haftada 1 kez koza bırakır ve bu kozaların içerisinde 1 ila 21 adet arasında yumurta bulunmaktadır. Kozaların çapı ise 0.2cm ile 0.4cm arasındadır.

Kırmızı kaliforniya solucanlarının tercih edilmesinin sebeplerinden biri bu yumurtlama sisteminin katlanarak üreme olmasından kaynaklıdır. Uygun şartlarda bir solucan yumurtadan çıktıktan sonra cinsel olgunluğuna 6 hafta içerisinde ulaşabilir. Bir seferde 3 ile 7 solucanlı kozalar üretip her hafta çoğalırlar. Kısacası solucanlar ilk başladığınız sayının 2 katına sadece 6 ile 8 haftada çıkmış olacak.

Hareket Kabiliyeti :

Solucanların hızlı bir şekilde hareket edebilmelerinin temel sebebi vücudlarının etrafında bulunan kaygan sıvıdır. Halka şeklinde ve uzunlamasına yerleştirilmiş olan kaslar ile harekete başlar sıvının verdiği kayganlık sayesinde hızla harekete devam ederler.Kırmızı kaliforniya solucanları toprak içerisinde sürekli hareket içindedirler çünkü toprağı havalandırmak zorundadırlar. Toprağın havalanması toprağın kabarmasına ve daha verimli bir toprak haline gelmesini sağlar. Bu büyük görevde tek rol solucanlara aittir.Solucanlar gün boyu kendi ağırlıkları kadar mamayı sindirim sistemlerinden geçirerek dışarı bırakırlar. Bu esnada toprak içerisinde dağınık halde bulunan organik maddeleri de yedikleri için toprağı organik madde açısından zenginleştirirler.
Sindirim Sitemi :

Solucanlar çok küçük bir ağza sahip oldukları için ancak mikroskopla görülebilen bakteri, mantar ve protozoa gibi maddeleri yiyebilirler. Aynı zamanda bitkiler ve çürüyen hayvanlar gibi organik maddeleri de tüketirler. Bazen yiyecekler yutabileceklerinden daha iri olabilirler, bu durumda solucanlar bu yiyecekleri nemlendirirler ve ağızlarıyla onları emerler.

Solucanın bütün uzunluğu ağızdan kıça kadar olan tüm vücuttur. Ağız doğrudan sindirim kanalına açılır. Sindirim kanalında aşağıdaki organlar yer alır.

1. AĞIZ BOŞLUĞU

Üçüncü segmentin ortasına kadar olan bölümdür. 2,5 segmentten oluşur. Bölme ince duvarlı ve armut şeklindedir. Doğal olarak uzayabilir bir yapısı vardır. Eşleşmiş olan uzatıcı ve kısaltıcı kasların kontrolündedir.

2. YUTAK

Dördüncü segmentin sonuna kadar olan bölümdür. 1,5 segmentten oluşur. Ağız boşluğu ve taşlık arasında oluk içerinde baş sinir düğümü yer alır. Yutağın duvarında radyal kaslar yer alır: yan duvar büzüğünü ve arka tükürük odasını ve ön iletim odasını oluşturur. Tükürük odası salya ile doludur. İletim odasında ise yiyecekler geçer. Yutağın asıl amacı gıdayı yutmaktır. Yutağın arka duvarı yutak haznesi veya kitlesi kromofil hücrelerini barındırırlar. Bu hücrelerin salgısı içerisinde mukus ve protein parçalayıcı enzimleri bulundururlar. Yutakta protein sindirimi gerçekleşir.

3. YEMEK BORUSU

5. segment ile 7. segment arasında yer alır. Küçük bit tüptür ve taşlıkta kasılma hareketleri gerçekleşir.

4. TAŞLIK

Aynı zamanda ön mide olarak bilinir ve 8. segmentte yer alır. Asıl fonksiyonu gıdaları ufaltmaktır. İç astarı ölü epiderm deridendir. Mide duvarında dairesel kaslar oldukça kuvvetli bir şekilde gelişmiştir. Aynı zamanda gıdalarla birlikte gelen kumlar da gıdaların ufatılmasında yardımcı olurlar.

5. MİDE

9. ve 14. segmenter arasında yer alır. Her iki ucunda da büzücü kaslar yer alır. Mide duvarında kalsiyumlu bezler yer alır. Bu bezlerin salgısı basitçe humik asidi nötralize eder. (Kalsiyumlu bezler her solucanda yoktur.)
6. BAĞIRSAK

15 ve 120. segmentler arasında yer alır. Görünüşü boncukludur ve çapı maksimumdur. Kıç ile dışarıya açılır. 26. segmentte yer alan ve 22. segmente kadar uzanan bir çift kör bağırsak amilaz, amilopsin, sükraz, maltaz, kitinaz, lipaz ve protein parçalayıcı enzimleri içeren bir bağırsak sıvısı salgılar. Ön tiflosolar bölümde (15 ile 26. segmentler arasında) sindirim gerçekleşir. Tiflosolar bölümde ise (27 ile 93 veya 95. segmentler arasında) sindirilen gıdalar tiflosol tarafından emilir (tiflosol: sırt tarafında bulunan ve diğer taraflara nazaran daha geniş olan bağırsak için kılsı bir çıkıntı). Son tiflosolar bölümde ise (94 veya 96 ile 120. segmentler arasında) dışkı maddesi oluşur.

Tiflosol: Bağırsağın içine kıvrılmış olan ve yiyeceği soğurmak için yüzeye yükselen bir organ.
Solunum :

Solucanların akciğeri veya solungaçları bulunmadığı için deri solunumu gerçekleştirirler. Nemli vücud yüzeyinde gerçekleşen deri solunumu bazı basit yapılı hayvansal organizmalarda görülür. Bu solunumda ortamda ki oksijeni difüzyonla deriden içeri alıp hücrelere yine difüzyonla taşırlar aynı şekilde karbondioksit salınımı böyle gerçekleşir.Toprak solucanları nemli ortamlarda yaşamak zorundadır. Bu canlılarda gelişmiş bir solunum organı yoktur.Dış ortam ile gaz alışverişi difüzyonla gerçekleşir.

Görüş belirtin