Solucan gübresinde doğal olarak bulunan bakteri ve mantarlar hastalıklara neden olan oraganizmaları baskılar
Kırmızı kaliforniya solucanları topraktaki yararlı mikroorganizmaların çoğalmasını sağlarken; diğer taraftan zararlı mikroorganizmaları baskılayıcı bir vektör olarak çalışmaktadır. Vermikompost kök hastalıkları konusunda domateste % 82’den % 18’e ve kapsikum (kırmızı acı biber) bitkisinde %98’den %26’ya varan oranda azalma sağlamaktadır. Solucan gübresinde doğal olarak bulunan bakteri ve mantarlar hastalıklara neden olan oraganizmaları baskılar ve bu yararlı mikroorganizmalar toprağa geniş ölçüde yayılarak hastalığın yeniden ortaya çıkmasını engeller.

Solucan gübresi tarafından baskılanan başlıca hastalıklar:

  • Solgunluğa neden olan: Fusarium spp.;
  • Fungal hastalıklarına neden olan: Fusarium, Pythium, Rhizoctonia ve Sclerotium spp.;
  • Sap ve kök çürüklüğüne neden olan: Fusarium, Rhizoctonia, Pythium, Phytopthora, Sclerotium ve Aphanomyces spp.

Doğru Biçimde Üretilmiş Solucan Gübresinin Önemi
% 90 başarı ile üretilmiş solucan gübresi özellikle kök çürüklüğüne neden olan Phytopthora ve Pythium fungal hastalıklarına karşı oldukça etkilidir. Doğru bir biçimde üretilmeyen solucan gübresi ise hastalıkları bastırmadığı gibi bitki hastalılarına neden olan zararlı patojenler için organik besin kaynağı haline gelebilir. Karbon bakımından zengin bir vermikompost yararlı mantarlar içerdiği için bitki paraziti nematodları baskılamada iyi sonuç verir. Azot (N) bitki hastalıklarını bastırmada anahtar elementtir. Azot eksikliği bitkileri hastalıklara yakalanma konusunda daha hassas hele getirir. Diğer taraftan toprağın tuzluluk oranı da hastalıklara yatkınlığı arttırır ve vermikompostun etkisini azaltabilir. Yüksek tuz içeriğine sahip solucan gübresi özellikle kök çürüklüğüne neden olan Phytopthora ve Pythium hastalıklarını tetikleyebilir. Bu nedenle profesyonel biçimde üretilmiş solucan gübresinin kullanılması önem arz etmektedir.

Görüş belirtin