Solucan Gübresi Antep Fıstığı İçin Yeterli Makro ve Mikro Besin Elementleri Sağlar
Toprak bakımında en önemli faktörler; fitotoksisite, azot hareketsizliği, yüksek tuz içeriği ve yapısal uyumsuzluklardır. Kullanılan sentetik gübreler veya yanmış ahır gübreleri büyük ölçüde toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını olumsuz yönde değiştirebilmektedir.Başarılı ve sürdürülebilir tarım için toprağın organik madde bakımından zenginleştirilmesi ve aynı zamanda organik madde kaybının en aza indirilmesi gerekmektedir.Yapılan çalışmalar, solucan gübresinin toprağa uygulandığında bitki gelişiminde önemli etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bitki büyümesinde temel kaynak organik madde miktarıdır. Bu nedenle solucan gübresinin içerdiği organik madde ve besin elementleri vermikompostun hazırlanma metoduyla doğrudan ilişkilidir. Sonuç olarak solucan gübresi genel olarak tüm bitkilerde etkilidir; ancak mamanın içeriği belirli bitkilere göre özel olarak hazırlanabilir. Antep fıstığı yetiştirmede solucan gübresi kullanılmaktadır. Solucan gübresi antep fıstığı için yeterli makro ve mikro besin elementleri sağlamaktadır.
Solucan Gübresinin Antep Fıstığı Üzerindeki etkileri;
• Sürgün gelişimi
• Kök gelişimi
• Tohum çimlenmesi
• Yaprak klorofil içeriği, değişkenlerinin tamamında verimlilikte artış ve olumlu gelişme görülmektedir.
Antep Fıstığı için Solucan Gübresi Kullanım Miktarları
Katı solucan gübresi:
• Yeni Dikilmiş Fidan: 1-1,5 kg/ağaç
• Fidan: 1-2 kg/ağaç
• Küçük ağaç: 2-3 kg/ağaç
• Büyük ağaç: 3-4 kg/ağaç
Sıvı Solucan Gübresi (Topraktan veya Yapraktan Uygulanabilir):
• Erken ilkbaharda ve uygulamadan 20 gün sonra: 1,5-2 lt/1000 lt su/1 dönüm
• İlk tomurcuklanma sırasında: 1,5 lt/500 lt su/10 dönüm
• İlk çiçeklenmeden 10 gün önce: 1,5 lt/500 lt su/10 dönüm
• Çiçek dökülmesinden 10 gün sonra: 1,5 lt/500 lt su/10 dönüm

Görüş belirtin