Kırmızı kaliforniya solucanlarının, bitkisel ve hayvanlar organik atıkları sindirim sisteminden geçirip dışkı biçiminde atmasından meydana gelir.Bu işlem organik maddeleri humik (humuslu) maddelere dönüştürür unutmayınız ki en verimli toprak humuslu topraktır. Görüşünde siyah toprağa benzerler ve pis bir kokusu yoktur içeriğinde bitkinin büyümesini gelişmesini toprağın düzenlenmesini sağlayacak antibiyotikler,vitaminler,büyüme hormonları ve humus bulunmaktadır.Hastalık yapmaz aksine hasta olmanızı dahada azaltacak verimli topraklardır bu toprakların diğer bir özelliği ise sürekli faydalı bakteri üretiminde olmaları nasıl ki bir şarap yıllandıkça daha lezzetli oluyor solucan gübresi yıllandıkça üzerinde ki faydalı bakteri sayısını 10 kata kadar çıkarabiliyor böylece mahsuller daha sağlıklı daha verimli daha lezzetli hale geliyor.

Bu işlem solucanın sindirim sistemlerinde bulunan ve koruyucu etkiye sahip sölom sıvısı ile gerçekleşir, sölom sıvısını sindirim esnasında gübreye geçirerek mineral ve mikroorganizmalar ile doldurur. Gübre içerisinde bitkileri güçlendirecek mineraller vitaminler bulunur ayrıca insan vücudunda ki yaraların iyileşmesini sağlayacak bakteriler bulunur.Mikroorganizmalar,enzimler,bitki besin elementleri ve sölom sıvısı sayesinde toprağı organik maddece zenginleştiren Ph dengesini ve toprağın biyolojik yapısını düzenleyen, fiziksel yapısını iyileştiren,Organik solucan gübresi sayesinde dirençli,kaliteli ürünler elde edilir.

Önemi :

Türkiye de topraklar kimyasal maddeler ile kirletilmiş ve verimi azaltılmıştır bazı bölgelerde ise toprak tamamen kesilmiş ve iş görmez hale gelmiştir bunun sebebi haşere ve yabani bitkilerden korumak için toprağa attığımız kimyasal maddelerdir ve tabii ki kimyasal gübreler bu gübreler toprağa zarar vermekle kalmıyor bizlere kadar zehir taşıyorlar, kimyasal gübre üzerinde yetişen bir sebze içerisinde o kimyasal özellikleri taşımaktadır.Bunların önüne geçmenin tek yolu ekolojik,doğal,organik tarımla doğal organik ürünler yetiştirmek ve tüketmektir.

Doğal organik ürünler üretmek için, toprağa doğal organik gübreler humuslu solucan gübresi uygulanarak topraktaki organik madde miktarını artırmak, bu şekilde toprağın doğal yapısına doğal canlılığına kavuşmasını sağlamak. Yetiştirilen mahsulün daha sağlıklı daha sağlam olmasını sağlamak. Organik gübre olarak hayvan dışkıları, kompost ve solucan gübresini sayabiliriz.Hayvan dışkısı iyi bir gübredir ancak yanması için zamana ihtiyacı vardır ve içinde çok miktarda ot tohumu vardır bir dekar toprağın istenen verimi sağlayabilmesi için en az 1 ton hayvan gübresi ile gübrelemek gerekir. Çürümüş yaprak ot dal vb. den oluşan kompost, bitkiler için daha yararlıdır hem de daha az ot tohumu içerir.

Solucan gübresi, solucanların hayvan gübresi, kompost karışımının sindirim sistemlerinden geçmesi sonucunda ortaya çıkan gübredir bitkiler tarafından daha çok tercih edilir faydalıdır.İçeriğinde bol miktarda humus vardır ki en verimli topraklar humuslu topraklardır ülkemizde ki en verimli topraklarda % 14 oranında humus bulunmaktadır ve bunlar milyonlarca yıl içerisinde oluşmuştur.

Solucan gübresi ot tohumu içermez , hacminin 10 katı su tutar ve içeriğinde çok miktarda humik asitler farklı doğal fermentler , vitaminler , bitki geliştirme büyütme hormonları, toprak antibiyotikleri,mikro ve makro elementler,çok fazla önem taşıyan yararlı toprak mikropları bulunmaktadır.

Solucan gübresi , bitkiye gerekli olan bütün mineral ihtiyacını sağlar ve iyi dengelenmiş bitkinin kolay erişebileceği biçimde bulunur harika bir bakteriyel içerikli biyolojik gübredir.

Toprağa uygulanması sonucunda belirli zaman içerisinde tamamen toprağı eski doğal haline kavuşturur azot değerini dengeler kimyasal gübre ve ilaçlardan kalan zararlı maddeleri yok eder toprağın düzenini sağlar. Solucan gübresi içerisinde bulunan humus toprakta ki ağır metalleri, pestisitleri, zor eriyen bitkiye geçemeyen bileşiklere dönüştürerek insan ve hayvan sağlığı için zararlı olan bu maddelerin bitkilere mahsule geçmesini engeller. Solucan gübresinin doğru uygulanması sonucunda %20 ürün artışını 3-4 yıl boyunca sağlamaktadır. Her yıl kullanılırsa kaliteli bol ürünleri en kötü topraklarda bile elde etme imkanı verir.Toprağın humus oranını arttırır.
SOLUCAN GÜBRESİ ÖZELLİKLERİ;

 • Solucanların organik atıkları ve hayvan dışkılarını işlemesi sonucu ortaya çıkan üründür.
 • Toprağın ihtiyacı olan, doğal maddeler içerir.
 • Humuslu maddeler hayvan gübresinden 4-8 kat daha fazladır.
 • Tamamen bitkilere yararlı biyolojik aktif maddeler içerir.
 • Biohumusta toprağın verimliliğini yaratan eşsiz, yararlı mikro organizmalar yaşar.
 • Nemi uzun süre tutar ve gerektikçe bitkiye aktarır.
 • Zararlı mikro organizmalar, ot tohumları, parazit yumurtaları ve diğer hastalık yapıcı maddeler içermez.
 • Her türlü tarla, sera bitkileriyle dekoratif ve çiçekli süs bitkilerinde organik gübre olarak toprağın verimini artırmak (toprağı canlandırmak) için kullanılır.
 • Uluslararası standartlara göre, kullanımında hiçbir sınırlama yoktur.
 • Diğer organik gübrelere oranla oldukça az miktarda uygulanır.
 • Toprağa etkisi 3-5 yıl devam eder.
 • Kesin kullanım miktarı ve zamanı yoktur, istenildiği zaman istenildiği kadar kullanılabilir ve etkisini gösterir. Bitkinin tohum ekiminden ürün vermesine kadar her dönemde uygulanabilir, ürün verimini ve kalitesini artırır.
 • Toprağa dengeli karıştırılması etkisini azami artırır.
 • Özelliklerini aşırı soğuklarda toprağın donması nedeniyle bile kaybetmez.
 • Topraktaki mikro organizmaları daha aktif hale getirir. Toprağın mikro-biyolojik zenginliğini yeniden oluşturur; topraktaki mikro elementleri, humatı, faydalı mikro organizmaları stabilize eder.
 • Fiziko-kimyasal özelliğini ve su-hava dengesini iyileştirir; toprak parçacıklarının birbirine kenetlenme gücünü ve gözenekliliğini artırır.
 • Toprak; çözünür mineral maddeleri ve nemi daha iyi tutar, sulama miktarı % 40 azalır.
 • Toprağın rengini koyulaştırdığı için toprak ısısını artırır.
 • İçindeki organik maddelerin ayrışması esnasında ortaya çıkan karbon dioksit, bitkinin yaşamını sürdürebilmesi için ek bir karbon dioksit kaynağı oluşturur.
 • Yeraltı ve yer üstü su kaynaklarını, atmosferi ve toprağı kirletmesi kesinlikle mümkün değildir.
 • Topraktaki doğal solucan miktarını artırır.
 • Bitkiyi besleyici madde rezervini ve toprağın doğal verimliliğini artırır.
 • Aşırı kimyasal gübre ve tarım ilacı kullanımıyla meydana gelen zararlı etkileri ortadan kaldırır.
 • Temel vitaminler, aminoasitler, enzimler, hormonlar ve büyüme uyarıcılarıyla tam bir dengeli beslenme sağlar.
 • Bitkinin hastalıklara karşı bağışıklığını artırır. Bitkiye, toprak stresine, zararlılara, değişken iklim şartlarına ve toprağın olumsuz etkilerine karşı direnç kazandırır.
 • Hızlanan ve artan tohum canlılığı, uyanma ve çabuk köklenmeyi geliştirir.
 • Bitkinin gelişimini hızlandırır ve kaliteli ürün artışı sağlar.
 • Hastalıklı bitkileri hızla iyileştirir. Zararlı maddelerin, hastalık yapan organizmaların hasar verdiği hücreleri hızla kurtarıp eski hale getirir.
 • Ekim alanında her yıl değişik ürün ekmeye (rotasyona) gerek yoktur.
 • Verimi % 30-200 artırır.
 • Olgunlaşma süresini 2-3 hafta daha erkenleştirir.
 • Ürünlerin içindeki nitrat miktarı, diğer gübrelerle üretilen ürünlerden birkaç kat daha düşüktür.
 • Raf ömründe belirgin bir artış sağlar.
 • İçindeki insan sağlığı için çok gerekli olan, vitaminler, şekerler ve diğer biyoaktif maddelerin miktarını artırır.
 • İnsan sağlığı için zararlı hiçbir madde içermeyen ekolojik doğal ürünler oluşmasını sağlar.
 • Ürünü doğal tat, renk, aroma ve kalitesine kavuşturur.

Kullanım ;

Avrupa standartlarına göre kullanımında hiç bir engel yoktur. Tohum çimlenmesinden ürün hasadına kadar her dönemde kullanılabilir. Aşırı kullanımın hiç bir zararı yoktur kullanım miktarları, toprağın kalitesinde ve bitki cinsine göre belirlenir. Toprağın en az 2cm. altına karıştırılması ve ağaçlarda yaprak iz düşümüne uygulanması gerekir.

Görüş belirtin